Cennik

Działalność gospodarcza od 100 zł /Netto/Miesięcznie
 • Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów, ewidencji sprzedaży, ewidencji wyposażenia i ewidencji środków trwałych.
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.
 • Prowadzenie ewidencji podatku VAT należnego i naliczonego, przekazywanie do urzędów skarbowych deklaracji i plików JPK.
 • Prowadzenie spraw w ZUS, w tym zgłoszenia do ubezpieczeń, występowanie o zasiłki chorobowe itp.
 • Pomoc w założeniu działalności gospodarczej oraz optymalizacja podatkowa.
Pełna księgowość od 350 zł /Netto/Miesięcznie
 • Prowadzenie księgowości w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości, w tym ewidencje pomocnicze, środki trwałe itp.
 • Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy (CIT, PIT).
 • Prowadzenie ewidencji podatku VAT należnego i naliczonego, przekazywanie do urzędów skarbowych deklaracji i plików JPK.
 • Prowadzenie spraw w ZUS, w tym zgłoszenia do ubezpieczeń, występowanie o zasiłki chorobowe itp.
 • Pomoc w założeniu działalności gospodarczej, spółek prawa handlowego oraz optymalizacja podatkowa.
Kadry i płace od 25 zł /Netto/Miesiecznie
 • Prowadzenie akt osobowych.
 • Zgłaszanie i wyrejestrowywanie z ubezpieczeń w ZUS.
 • Sporządzanie umów o pracę i wszelkich zmian do tych umów.
 • Sporządzanie list płac i comiesięcznych deklaracji dla ZUS, oraz ewidencji wynagrodzeń.
 • Sporządzanie rocznych informacji o przychodach dla pracowników.
 • Obsługa e-zwolnień lekarskich.