Oferta

Usługi Księgowo-Rozliczeniowe

 

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 • Prowadzenie ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego.
 • Prowadzenie ksiąg handlowych dla osób fizycznych, spółek osobowych oraz spółek prawa handlowego.
 • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów rozliczania podatku od towarów i usług JPK_VAT.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, PIT, CIT.
 • Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, CIT-8.
 • Sporządzanie innych informacji i sprawozdań do urzędów skarbowych, statystycznych, instytucji finansowych.
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych dla firm oraz osób prywatnych.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych.

Usługi Kadrowo-Płacowe

 

 • Prowadzenie niezbędnych dokumentów pracowniczych.
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników.
 • Przygotowanie umów o pracę, świadectw pracy, harmonogramów czasu pracy.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy, kartotek urlopowych, kart wynagrodzeń
 • Przygotowanie regulaminów pracy i wynagradzania.
 • Przygotowanie list płac.
 • Rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło.
 • Pełna dokumentacja ZUS – sporządzanie deklaracji rozliczeniowych, zgłoszeniowych i wyrejestrowujących, imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA).
 • Przygotowanie deklaracji rocznych dla pracowników zatrudnionych na umowy  o prace, zlecenie i o dzieło PIT-11/8B

Usługi Dotyczące Zakładów Pracy Chronionej

 

 • Przygotowywanie wskaźników osób niepełnosprawnych.
 • Przygotowywanie regulaminu Zakładowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.
 • Rozliczanie Zakładowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.
 • Pomoc w uzyskaniu statusu Zakładu Pracy Chronionej.
 • Przygotowanie deklaracji rozliczeniowych wpłat na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych DEK, INF.
 • Przygotowywanie deklaracji do Urzędu Marszałkowskiego dotyczących osób niepełnosprawnych.
 • Przygotowywanie i rozliczanie dofinansowania dla osób niepełnosprawnych SOD.

Usługi Rejestracyjne i Inne

 

 • Pomoc w zakładaniu nowych firm osób fizycznych, spółek cywilnych i spółek osobowych, sporządzanie i aktualizowanie dokumentów rejestracyjnych.
 • Zakładanie nowych firm i ich aktualizacja w Urzędzie Miejskim, w Sądzie Rejonowym.
 • Występowanie o nadanie nr REGON.
 • Rejestrację nowo powstałych firm w Urzędzie Skarbowym i ZUS.
 • Doradztwo w wyborze formy prawnej działalności oraz formy opodatkowania.
 • Reprezentacja firmy przed Urzędem Skarbowym i ZUS w ramach prowadzonej ewidencji księgowej na podstawie stosownych upoważnień.
 • Prowadzenie korespondencji z urzędami.